Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies της t-ear

Η t-ear σέβεται και προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανώνυμα. Η t-ear δεν κοινοποιεί σε τρίτους ονόματα ή άλλες πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες της φόρμας επικοινωνίας θα καταχωρηθούν στην t-ear μόνο σε περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας, έτσι ώστε αυτή να γίνει εφικτή. Μετά την επικοινωνία σας μπορείτε να αιτηθήτε τη μόνιμη διαγραφή τους.