Δημοσιεύτηκε 2021-05-11
Άνεση πολυμέσων με τη HANSATON.

Άνεση πολυμέσων με τη HANSATON.

Τα περισσότερα συστήματα ακοής HANSATON μπορούν να ελεγχθούν μέσω τηλεχειρισμού ή να συνδεθούν με άλλους βοηθούς πολυμέσων.